به پیش نمایش سیستم پشتیبان هوشمند هوشیار گپ خوش آمدید این ربات با آموزش و برنامه ریزی می‌تواند سوالات کاربران سایت شما را پاسخ دهد
ربات پشتیبانی هوشمند (هوشیار گپ) محصول گروه طراحی ثناوب جهت پاسخگویی 24 ساعت سئوالات پرتکرار کاربران شما

دیگر نیازی به هزینه های زیاد برای استخدام نیروهای بیشتر برای پشتیبانی سایت شما نیست.

کلیپ معرفی ربات