آموزش مقدماتی سئو محتوای سایت

ابتدا خدمت شما عرض شود که مطالبی که در ویدئو فوق توضیح داده شده صرفاً تمام موارد مورد نیاز جهت seo یک سایت یا محتوای آن نیست و مبحث سئو بسیار گسترده تر از نکات عنوان شده در این ویدئو می باشد اما برای شروع فراگیری دانش جذب مخاطبان سایت کمک کننده خواهد بود